Preskocit navigáciu

Vojenská polícia v operácii UNFICYP


Vojenská polícia v operácii UNFICYP

V každej medzinárodnej operácii či misii, pôsobí okrem iných zložiek aj vojenská polícia. Inak tomu nie je ani v prípade Mierových síl OSN na Cypre /UNFICYP/. Jednotka vojenskej polície misie UNFICYP /Force Military Police Unit – FMPU/ je priamo podriadená veliteľovi síl UNFICYP /Force Commander/, ktorým je teraz čínsky generálmajor Chao Liu.

FMPU pozostáva celkovo z 26 osôb piatich národností. Sú to vojenskí policajti zo Spojeného kráľovstva /8 ľudí/ a zo Slovenska /6/, ďalej príslušníci ozbrojených síl Argentíny /6/ a Maďarska /5/ a jedna gréckocyperská civilná zamestnankyňa. V čele FMPU stojí britský náčelník /Force Provost Marshal – FPM/, jeho zástupcom je slovenský dôstojník. Hlavnou výkonnou zložkou FMPU je čata, ktorej velí britský veliteľ čaty. Je rozdelená do troch družstiev či lepšie povedané zmien, pričom každá zmena /shift/ má svojho veliteľa a zástupcu, ktorí sú z radov Britov a Slovákov. V súčasnej dobe dvom zmenám velia slovenskí vojenskí policajti a jednej britský vojenský policajt.

Činnosť slovenských vojenských policajtov v priebehu roka 2011 a za obdobie mesiacov január – august 2012.

Medzi nosné a každodenné úlohy príslušníkov FMPU patrí hliadková činnosť /FMPU je oprávnená hliadkovať po celom ostrove/, kontrola dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti v priestoroch veliteľstva UNFICYP v Nikózii i mimo neho, v nočných hodinách bezpečnostná kontrola určených budov v priestoroch veliteľstva UNFICYP. Ďalšími významnými úlohami FMPU je vykonávanie sprievodov a kontrola požívania alkoholických nápojov s ohľadom na predpisy UNFICYP a predpisy jednotlivých kontingentov. Najčastejšími udalosťami vyžadujúcimi si poskytnutie sprievodov sú rokovania najvyšších predstaviteľov južnej a severnej časti Cypru resp. od apríla tohto roka „iba“ ich zástupcov a oficiálne návštevy VIP osôb, ktoré sa konajú v priestoroch veliteľstva UNFICYP. Sprievody sú vykonávané aj počas rotácií v jednotlivých sektoroch, kedy sa sprevádza transport skontrolovanej batožiny odchádzajúcich vojakov na letisko v Larnake.

Významnou oblasťou je práca slovenských vojenských policajtov pri vyšetrovaní trestných činov, priestupkov a porušenia nariadení misie UNFICYP vzťahujúce sa na príslušníkov OSN alebo majetok OSN, pričom v drvivej väčšine je to riešenie dopravných nehôd na vozidlách OSN; participujú na významných spoločenských, kultúrnych alebo športových podujatiach; regulujú dopravu v rámci zariadení UNFICYP i mimo nich; v čase rotácií kontingentov vykonávajú kontrolu batožiny odchádzajúcich vojakov zameranú na zabránenie vývozu tovaru prevyšujúceho povolené vývozné kvóty alebo materiálu, ktorý je podľa rôznych predpisov zakázané vyvážať; spolupracujú s policajnými orgánmi oboch častí ostrova.


Vojenská polícia v operácii UNFICYPVojenská polícia v operácii UNFICYPVojenská polícia v operácii UNFICYPVojenská polícia v operácii UNFICYPVojenská polícia v operácii UNFICYPVojenská polícia v operácii UNFICYPVojenská polícia v operácii UNFICYPVojenská polícia v operácii UNFICYPVojenská polícia v operácii UNFICYP

Autor: VP , Foto: VP - Dátum: 03.09.2012
Čítanosť: 23002
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share