Preskocit navigáciu

Pomoc a spolupráca - operácia ISAF


Pomoc a spolupráca - operácia ISAF

Dňom 12.9.2012 posilnila Vojenská polícia svoje sily vo vojenskej operácii ISAF o dvoch príslušníkov poddôstojníckeho zboru v zostave IMP (International Military Police). V súčasnosti napĺňajú krédo oficiálneho znaku misie ISAF – KOMAK WA HAMKARI – 5 vojenskí policajti z celkového počtu 45 príslušníkov IMP a 1 príslušník NSE MP (Vojenská polícia v zostave národného podporného prvku – SLOVCON). Z uvedeného počtu sú 5 príslušníci Útvaru VP Topoľčany (štyria zo skupiny pre riešenie krízových situácií a jeden z oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti) a 1 príslušník Útvaru VP Prešov (psovod + pes Johny).

Ich práca je nebezpečná a náročná. Vyžaduje od každého jednotlivca vysoké osobné a pracovné nasadenie. Plnia úlohy na úseku dopravných a poriadkových hliadok, zabezpečujú kontrolu osôb a batožiny pri prílete a odlete, vykonávajú ochranu VIP, realizujú zaisťovanie a predvádzanie osôb, vykonávajú cielené akcie na potieranie organizovanej trestnej činnosti, zaisťujú Miesta? Činu? a v neposlednom rade vykonávajú obzvlášť nebezpečnú úlohu – dohľadanie rakiet po raketových útokoch. Keď sa príslušníci ISAF musia povinne kryť v „ŠELTROCH“ naši chlapi vyrážajú na predpokladané miesto dopadu rakety a za použitia hlavne svojej miestnej znalosti prostredia dohľadávajú buď nevybuchnutú raketu a lebo jej časti. Ocenenie ich kvality práce počuť na každom kroku. Veď udelenie vyše 300 „ticketov“ za porušenie smernice KAF a zaistenie a predvedenie viac ako 100 osôb hovorí za všetko! V súčasnosti sa v operácii ISAF nachádza 27 000 príslušníkov.

Pravdaže tých úloh je omnoho viac. Tak ako počas odovzdávania a preberania operačnej úlohy v tejto vojenskej operácii alebo pri príležitosti udeľovania medailí Non Article 5 NATO Medal za službu vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane dňa 17.9.2012 príslušníkom Slovenského kontingentu. Aj tu sme mali svoju úlohu. Príslušník NSE MP za spolupráce príslušníkov IMP vykonávali dohľad nad bezpečnosťou akcie. Hlavný dôraz sa kládol na zabezpečenie hlavného vstupu do priestoru akcie, bezpečnosť v priestore akcie pre príslušníkov Slovenského kontingentu, príslušníkov MePo pod vedením veliteľa CRO plk. Daniela Zmeka a príchod veliteľa vojenskej základne KAF brigádneho generála Scotta Dennisa.

Práce je naozaj dosť a poddôstojníci z radov Vojenskej polície plnia úlohy v tejto náročnej operácii svedomito!


ISAFISAFISAFISAFISAFISAFISAFISAFISAFISAFISAFISAFISAFISAF

Autor: VP , Foto: VP - Dátum: 26.09.2012
Čítanosť: 17688
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share