Preskocit navigáciu

Vojenskí policajti sa pripravujú na nasadenie v operácii UNFICYP


Vojenskí policajti sa pripravujú na nasadenie v operácii UNFICYP

Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek v dňoch 10. až 21. februára 2014 vykonalo pre vybraných príslušníkov Vojenskej polície spoločnú prípravu pred vyslaním do operácie UNFICYP na Cypre.

Cieľom výcviku bolo teoreticky a prakticky pripraviť príslušníkov Vojenskej polície na špecifiká anglickej slovnej zásoby používanej pri výkone služby, obmedzenia pri použití donucovacích prostriedkov, medzinárodné postupy služby dopravnej a poriadkovej polície a samozrejme streleckej prípravy v policajnej praxi so zameraním na výkon služby v podmienkach operácie UNFICYP.

Inštruktori z CVaK VP v spolupráci s externým inštruktorom z ÚVP Topoľčany rtm. Bc. Jozefom KMEŤOM rozdelili celý výcvik do dvoch častí.

V prvej všeobecnej časti boli v slovenskom jazyku inštruktormi vysvetlené vybrané časti Standing Operating Procedures v oblasti služobných zákrokov, služby dopravnej a poriadkovej polície, psychologickej prípravy a streleckej prípravy. Druhá – odborná časť bola vedená v anglickom jazyku, v ktorej si frekventanti popri precvičovaní jazykových znalostí utvrdzovali vedomosti a praktické návyky, ktoré úzko súvisia s reálnym výkonom ich mandátu v mieste nasadenia.

Ciele prípravy frekventatnti splnili na veľmi dobrej úrovni.


Vojenskí policajti sa pripravujú na nasadenie v operácii UNFICYPVojenskí policajti sa pripravujú na nasadenie v operácii UNFICYP

Autor: mjr. Ing. Robert SCHÜTZ , Foto: nrtm. Patrik ŠTEFKO - Dátum: 28.02.2014
Čítanosť: 10858
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share