Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Pracovná porada riaditeľa Vojenskej polície

Pracovná porada riaditeľa Vojenskej polície
23.03.2023V súlade s Plánom hlavných úloh a základných opatrení Vojenskej polície sa v dňoch 21. – 22. marca 2023 v priestoroch zariadenia Smrekovica Horezza a.s. uskutočn...
Zdroj: mp.mil.sk

Military Police Crime Investigation Forum 2023

Military Police Crime Investigation Forum 2023
16.03.2023V dňoch 6. - 10. marca 2023 sa v NATO Military Police Centre of Excellence v poľskom meste Bydgoszcz konalo Military Police Crime Investigation Forum 2023, ktorého zám...
Zdroj: mp.mil.sk

Zdokonaľovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polície

Zdokonaľovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polície
16.03.2023V dňoch 27. februára – 3. marca 2023 sa kriminalistickí technici Vojenskej polície v rámci prebiehajúceho pilotného Zdokonaľovacieho kurzu kriminalistických tech...
Zdroj: mp.mil.sk

Spoločný výcvik psovodov a psov ozbrojených zložiek

Spoločný výcvik psovodov a psov ozbrojených zložiek
09.03.2023V dňoch 1. - 2. marca 2023 sa v priestoroch 13. mechanizovaného práporu Levice, ktorý na danú aktivitu prepožičal priestory a techniku, uskutočnil spoločný výcvik psov...
Zdroj: mp.mil.sk

Vzdelávanie inštruktorov odborného kynologického výcviku

Vzdelávanie inštruktorov odborného kynologického výcviku
22.02.2023V dňoch 6. - 10. februára 2023 sa v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek uskutočnilo Inštrukčno - metodické zamestnanie (IMZ) pre inštruktorov odb...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovné rokovanie v oblasti štandardizácie NATO MP Panel I/2023

Pracovné rokovanie v oblasti štandardizácie NATO MP Panel I/2023
22.02.2023V dňoch 13. až 17. februára 2023 sa v poľskom meste Bydgoszcz uskutočnilo pracovné rokovanie obrannej štandardizácie NATO Military Police Panel – I (MPP -I) pod ...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovné rokovanie k podpore Vojenskej polície Ukrajiny

Pracovné rokovanie k podpore Vojenskej polície Ukrajiny
13.02.2023V dňoch 6. až 10. februára 2023 sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Multinational Joint Committee / Military Police Subcommittee (MJC/MPS) zameranej k podpore ...
Zdroj: mp.mil.sk

Odborná príprava oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti

Odborná príprava oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti
13.02.2023V dňoch 7. - 8. februára 2023 sa v priestoroch hotela Granit Tatranské Zruby uskutočnila odborná príprava oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti za ú...
Zdroj: mp.mil.sk

Odchod vedúceho Oddelenia špecializovaných policajných operácií Vlkanová do zálohy

Odchod vedúceho Oddelenia špecializovaných policajných operácií Vlkanová do zálohy
01.02.2023Dňa 31. januára 2023 v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek bola za účasti riaditeľa Odboru prípravy a plánovania operácií Trenčín podplukovníka I...
Zdroj: mp.mil.sk

Zvýšenie úrovne kvality streleckej prípravy policajtov

Zvýšenie úrovne kvality streleckej prípravy policajtov
31.01.2023V dňoch 17. - 18. januára 2023 sa v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek uskutočnila prvá etapa inštruktážno – metodického zamestnania (ď...
Zdroj: mp.mil.sk

Odborná príprava štábu a riadiacej skupiny NATO MNMPBAT

Odborná príprava štábu a riadiacej skupiny NATO MNMPBAT
31.01.2023  V dňoch 23. až 27. januára 2023 sa vo výcvikovej základni Poľskej Vojenskej polície v meste Minsk Mazowiecki uskutočnila príprava príslušníkov štábu ...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovné rokovanie k revízii medzinárodnej dohody k činnosti NATO Centra výnimočnosti Vojenskej p...

Pracovné rokovanie k revízii medzinárodnej dohody k činnosti NATO Centra výnimočnosti Vojenskej polície
30.01.2023V dňoch 23. až 26. januára 2023 sa v Bydgošti, Poľská republika uskutočnila konferencia k revízii operačného Memoranda o porozumení k činnosti NATO Centra výnimočnosti...
Zdroj: mp.mil.sk

Vstupný odborný kurz Vojenskej polície

Vstupný odborný kurz Vojenskej polície
24.01.2023  V období od 3. októbra 2022 do 20. januára 2023 sa v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek konal Vstupný odborný kurz Vojen...
Zdroj: mp.mil.sk

Vojenská polícia certifikovala tím ochrany lietadiel

Vojenská polícia certifikovala tím ochrany lietadiel
18.01.2023 V dňoch 12. a 13. januára 2023 Vojenská polícia v zmysle novelizácie Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovani...
Zdroj: mp.mil.sk

Policajné zabezpečenie návštevy ministerky obrany Spolkovej republiky Nemecko

Policajné zabezpečenie návštevy ministerky obrany Spolkovej republiky Nemecko
21.12.2022  V dňoch  19. – 20. decembra 2022 príslušníci Vojenskej polície vykonali sprievod a ochranu ministerke obrany Spolkovej republiky Nemecko C...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovná porada riaditeľa Vojenskej polície

Pracovná porada riaditeľa Vojenskej polície
16.12.2022V súlade s Plánom hlavných úloh a základných opatrení Vojenskej polície sa v dňoch 14. – 15. decembra 2022 v priestoroch zariadenia na Kamennom vrchu V...
Zdroj: mp.mil.sk

Návšteva hlavy štátu v priestoroch misie OSN na Cypre

Návšteva hlavy štátu v priestoroch misie OSN na Cypre
13.12.2022Dňa 12. decembra 2022 navštívila priestory misie Organizácie spojených národov na Cypre prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. V zmysle pokynu Force Pr...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovné rokovanie s Provost Marshalom

Pracovné rokovanie s Provost Marshalom
12.12.2022Dňa 8. decembra 2022 sa  v priestoroch Vojenskej polície v Trenčíne uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov Vojenskej polície mjr. Róberta Bajzíka a kpt. Pe...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovné rokovanie hlavných kynológov

08.12.2022  Dňa 6. decembra 2022 sa v priestoroch výcvikového strediska služobnej kynológie Finančného riaditeľstva SR v Gajaroch uskutočnilo pracovné stretnutie...
Zdroj: mp.mil.sk

Policajné zabezpečenie návštevy ministerky obrany ČR a náčelníka Generálneho štábu Armády ČR

Policajné zabezpečenie návštevy ministerky obrany ČR a náčelníka Generálneho štábu Armády ČR
06.12.2022Dňa 30. novembra 2022 príslušníci Vojenskej polície vykonali sprievod a ochranu ministerky obrany ČR Jany Černochovej a náčelníka Generálneho štábu Armády ČR gen....
Zdroj: mp.mil.sk

 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Skočiť na menu


Share