Záleská divadelná púť


Záleská divadelná púť

     Občianske združenie Spirituale v obci Zálesie pripravilo v spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi a nadšencami v dňoch 29. - 31. augusta 2013 tretí ročník festivalu Záleská divadelná púť, ktorý je „sviatkom divadla, hudby a iných pestiev pre deti a ich neposlušných rodičov“.


    

 

 

    

     Divadelná púť je podujatie otvorené všetkým kultúrnym aktivitám a žánrom umenia podporujúcim kreativitu a morálne poslanie. Divadlo sa stáva premostením všetkých umeleckých disciplín - literatúry, výtvarného umenia, dramatického umenia, hudby.

    

     Cieľom festivalu je šírenie divadelnej kultúry v regióne, vzbudenie záujmu, predovšetkým detí a mládeže, ku kultúrnym hodnotám a podnietenie občanov k aktívnemu zapájaniu sa do spoločenského a kultúrneho života v obci. Festival je výberovou nesúťažnou prehliadkou predovšetkým divadla pre deti a mládež, ale aj pre dospelých.


     Spestrením pre deti a dospelých boli i príslušníci Regrutačnej skupiny Bratislava, ktorí počas sobotňajšieho dňa prítomných maľovali vojenskou kamuflážou, obliekali do taktickej bojovej vesty a kevlarovej prilby. Takto „vyfešákovaní“ sa pofotili, aby sa mohli pochváliť svojim kamarátom a známym, akí „vojaci“ i keď na chvíľku z nich boli. A možno o niekoľko rokov zavítajú do radov ozbrojených síl a budú z nich profesionálni vojaci.

    

    Zároveň všetkých návštevníkov pozývali na aktivitu „Oslavy 20. výročia Ozbrojených síl SR", ktorá sa uskutoční dňa 14. septembra 2013 v Bratislave na Tyršovom nábreží a v Eurovei od 10,00 hod.

   

 

     Všetci ste vítaní!


Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť Záleská divadelná púť

Autor: rotná Mária BALÁŽOVÁ , Foto: RSk BA - Dátum: 31.08.2013
Čítanosť: 20050
Verzia pre tlač

Skočiť na menu