Preskocit navigáciu

Vykonané hlavné aktivity za obdobie 2015-19


Aktivity v roku 2019 

 

por.č dátum miesto popis participujúci
1 január PL - Minsk Mazowiecki MNMPBAT STAFF WORKSHOP / plánovacia konferencia hlavného plánovacieho tímu MNMPBAT Staff / MCPT
2 marec SVK- AOS L. Mikuláš Štábny nácvik príslušníkov štábu NATO MNMPBAT a plánovacia konferencia hlavného plánovacieho tímu  MCPT / NATO MNMPBAT STAFF
3 apríl Gruzínsko Hodnotenie pripravenosti Gruzínskej jednotky Vojenskej polície , stretnutie hlavných predstaviteľov, prezentovanie činnosti NATO MNMPBAT CCG MEMBERS / EVAL TEAM
4 máj CRO- Slunj Cvičenie príslušníkov štábu NATO MNMPBAT CPX „SHARP LYNX 19” MNMPBAT STAFF / EXCON
5 september CRO Stretnutie hlavných predstaviteľov Vojenských polícií - CCG MEETING CCG members
 6 december   CZ  Výročná konferencia hlavných predstaviteľov NATO MNNMPBAT, odovzdanie a prevzaie kľúčových funkcií - ANNUAL SUMMARY CONFERENCE  CCG / MCPT / FG Members / MNMPB

 Aktivity v roku 2018 

por.č dátum miesto popis participujúci
1 február PL - Minsk Mazowiecki Workshop príslušníkov štábu -sekčný tréning, IPC - úvodná plánovacia konferencia hlavného plánovacieho tímu (MCPT) MNMPBAT Staff / MCPT
2 apríl SVK- AOS L. Mikuláš Štábne cvičenie príslušníkov NATO MNMPBAT, pracovné stretnutie plánovacieho tímu (MCPT )  MCPT / NATO MNMPBAT STAFF
3 máj / jún CZE –Brno Spoločné cvičenie CAX „ SHARP LYNX -18„ príslušníci štábu NATO MNMPBAT a EXDIR
4 september CRO- Brijuni Pracovná konferencia hlavných predstaviteľov NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (NATO MNMPBAT). CCG
5 november CRO- Zagreb Výročné pracovné stretnutie hlavných predstaviteľov NATO MNMPBAT, pracovné stretnutie hlavného plánovacieho tímu, odovzdanie a prevzatie kľúčových funkcií v štábe NATO MNMPBAT CCG / MCPT / kľúčoví príslušníci štábu NATO MNMPBAT
         

 Aktivity v roku 2017

por.č dátum miesto popis participujúci
1 január/február PL - Minsk Mazowiecki Workshop príslušníkov štábu -sekčný tréning, IPC - úvodná plánovacia konferencia hlavného plánovacieho tímu (MCPT) MNMPBAT Staff / MCPT
2 marec PL - MNC NE HQ Štetín Pracovná konferencia k príprave operačného plánu k medzinárodnému cvičeniu SABER STRIKE-17.  MCPT -SVK
3 marec/apríl DE- Grafenwöhr Pracovná konferencia k príprave MEL/MIL k medzinárodnému cvičeniu „SABER STRIKE-17“.  MCPT -SVK
4 apríl SVK- AOS L. Mikuláš Pracovné stretnutie hlavných predstaviteľov NATO MNMPBAT, štábne cvičenie príslušníkov NATO MNMPBAT, pracovné stretnutie plánovacieho tímu a oslava 10. výročia vzniku NATO MNMPBAT.  CCG/MCPT / NATO MNMPBAT STAFF
5 apríl DE- Grafenwöhr Záverečná pracovná konferencia k pripravovanému medzinárodnému cvičeniu  „SABER STRIKE-17“.      MCPT -SVK
6 máj PL - MNC NE HQ Štetín Štábny  nácvik k pripravovanému cvičeniu „SABER STRIKE-17“ pod názvom „ GRIFFIN BRANCH 17“.     veliteľ čaty NATO MNMPBAT
7 jún PL - MNC NE HQ Štetín, DE- Grafenwöhr Medzinárodné cvičenie LIVEX –„ SABER STRIKE -17“ príslušníci štábu NATO MNMPBAT
8 september CRO- Brijuni Pracovná konferencia hlavných predstaviteľov NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (NATO MNMPBAT).  CCG
9 október ESP- Valencia Účasť na cvičení Vojenskej polície Španielska „Guardian Angel 17“v pozícií pozorovateľskej krajiny. 2 pozorovatelia zo Slovenska
10 december CZE –Olomouc Výročné pracovné stretnutie hlavných predstaviteľov NATO MNMPBAT, pracovné stretnutie hlavného plánovacieho tímu a štábny nácvik príslušníkov štábu mnohonárodného práporu Vojenskej polície (NATO MNMPBAT). odovzdanie a prevzatie kľúčových funkcií v štábe NATO MNMPBAT CCG / MCPT / NATO MNMPBAT STAFF
         
 

 

 Aktivity v roku 2016

por.č dátum miesto popis participujúci
1 február PL - Minsk Mazowiecki Workshop -sekčný tréning MNMPBAT Staff / MCPT
2 február PL - Varšava IPC - úvodná plánovacia konferencia  MCPT
3 marec SK MDMP kurz / štábny nácvik   MNMPBAT Staff
4 marec PL - MNC NE HQ Štetín Workshop Anakonda-16  MNMPBAT CO / MCPT 
5 apríl PL MPC Aakonda-16 - hlavná plánovacia konferencia   MCPT / CCG
6 máj CZ  CAX  MNMPBAT Staff/ MCPT 
7 máj PL - MNC NE HQ Štetín Workshop Anakonda-16   MNMPBAT CO / MCPT 
8 jún PL - Varšava  FPC - finálna plánovacia konferencia   MCPT / CCG
9 august CRO  CCG stretnutie   CCG
10 september PL LIVEX Anakonda-16   MNMPBAT / VIP
11 december SVK  Annual conference - súhrnná konferencia   CCG / MCPT / FG / MNMPBAT CO
         

Aktivity v roku 2015

 

por.č dátum miesto popis participujúci
1 február  PL  WS – Section training   MNMPBAT Staff,CPT,Creval group
2 február  PL   Scenario simulation  CPT
3 marec  PL  Section leaders training   MNMPBAT Staff
4 marec  SK  MDMP Course  MNMPBAT Staff
5 apríl  SK  Staff training  MNMPBAT Staff, CPT
6 máj  PL  Scenario development  CPT
7 máj  HU  Capable logistician 2015  MNMPBAT
8 jún  PL  Mel-Mil scripting  CPT
9 august  HR  MPC  CPT, COM
10 september  PL  FCC  CPT
11 september  CZ  FCC, CAX  CPT, MNMPBAT Staff
  november  PL SL 15  MNMPBAT Staff, CPT, Creval team

 

 

Skočiť na menu


Share