Preskocit navigáciu

Ročná Lessons Learned konferencia Vojenskej polície 2019


Ročná Lessons Learned konferencia Vojenskej polície 2019

      Hlavným cieľom ročnej Lessons Learned konferencie Vojenskej polície bolo zhromaždiť vojenských policajtov, ktorí sa zúčastnili vojenských operácii – národných, mnohonárodných ako aj medzinárodných cvičení. Benefitom tohto stretnutia bolo posilnenie spôsobilostí a interoperability Vojenskej polície.
Konferenciu otvoril riaditeľ Centra výnimočnosti Vojenskej polície Miroslav LABECKI, ktorý konštatoval, že konferencia predstavuje pre Centrum významné podujatie a zároveň zdôraznil, že kľúčovou témou tohtoročnej konferencie boli zadržiavacie operácie. Vojenská polícia má snahu v tejto oblasti sa nepretržite zlepšovať, tak aby pomáhala bojovým jednotkám v plnení ich operačných úloh. Zadržiavacie operácie sú nevyhnutnou súčasťou všetkých operácií. Pri tejto príležitosti je potrebné spomenúť, že ide o náročný proces, ktorý je pre nás výzvou a to predovšetkým výzvou do budúcnosti.
Zosúladenie postupov jednotlivých krajín si vyžiadalo iniciatívu – vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny na spracovanie publikácie na plánovanie postupov počas zadržiavacich operácií.
Na záver konferencie predsedajúci, pplk. Lukasz WAGA vyjadril poďakovanie všetkým účastníkom za ich aktívny a profesionálny prístup, ktorý má pre komunitu Vojenskej polície veľkú hodnotu. Zdôraznil, že činnosť Vojenskej polície pri zadržiavacích operáciách musí byť zahrnutá v NATO dokumentoch, čo sa musí odrážať v príslušných doktrínach. Bez týchto dokumentov spôsobilosti VP sú menej cenené a podhodnotené. Vyššie uvedené nástroje hodnotia úroveň vedomostí a zručností, kvalitu výkonu a spúšťajú neustále zlepšovanie spôsobilostí Vojenskej polície. Zástupca riaditeľa Centra výnimočnosti Vojenskej polície pplk. Karsten BROMM uviedol, že situácia týkajúca sa zadržiavacích operácii sa mení a vyvíja. Zdôraznil, že do budúcna by privítal zástupcov aj ne-vojenských organizácií ako napr. Medzinárodný výbor Červeného kríža. Vyjadril dôležitosť faktu, že konferencia zhromažďuje odborníkov, ktorí prinášajú poznatky z celého spektra vojenských policajných operácií čo napomáha k interoperabilite Vojenských polícii NATO krajín.
Slovenskú Vojenskú políciu na tomto stretnutí zastupovali - vedúci oddelenia krízového manažmentu mjr. Ing. Jozef ŠOLTÝS a člen Oddelenia krízového manažmentu nrtm. Ivana MANČUŠKA.


Ročná Lessons Learned konferencia Vojenskej polície 2019Ročná Lessons Learned konferencia Vojenskej polície 2019

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 07.02.2020
Čítanosť: 2291
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share