Preskocit navigáciu

Zástupca riaditeľa


plk. Ing. Marián Kudláč

Zástupca riaditeľa plk. Ing. Marián Kudláč

plk. Ing. Marián KUDLÁČ
narodil sa 7. mája 1973 v Čadci


Vzdelanie:

 • 1987 – 1991 Gymnázium Čadca
 • 1995 – 2000 Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš, fakulta pozemného vojska, odbor manažment vojenských systémov, raketové vojsko a delostrelectvo
 • 2003 špecializačné policajné štúdium, Akadémia policajného zboru v Bratislave, odbor bezpečnostné služby, kriminálna služba

Kurzy a školenia:

 • 2001 základný kurz anglického jazyka STANAG-1, Jazykový inštitút MOSR, pracovisko Bratislava - osvedčenie
 • 2004 stredný kurz anglického jazyka STANAG-2, Jazykový inštitút MOSR, pracovisko Bratislava - osvedčenie
 • 06/2007 vzdelávacie aktivity pre príslušníkov Vojenskej polície v oblasti odhaľovania a vyšetrovania prípadov súvisiacich s drogovou kriminalitou, Úrad vlády SR a EUROFORMES, - osvedčenie
 • 2019 – kombinovaný jazykový kurz anglického jazyka, Jazykový inštitút MO SR, pracovisko Liptovský Mikuláš - osvedčenie

Vykonávané funkcie:

 • 2020 - zástupca riaditeľa Vojenskej polície, Vojenská polícia Trenčín MOSR
 • 2018 – poverený výkonom funkcie riaditeľ odboru, Odbor policajných činností, Vojenská polícia Trenčín MO SR
 • 2009 – 2020 vedúci oddelenia policajných činností, Odbor policajných činností, Vojenská polícia Trenčín MO SR
 • 2005 – 2009 vedúci starší dôstojník oddelenie odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti, analýz a prevencie kriminality , Odbor policajného výkonu, Riaditeľstvo vojenskej polície Trenčín
 • 2005 náčelník skupiny vojenskej polície Žilina, oddelenie policajných služieb, Útvar vojenskej polície Banská Bystrica
 • 2001 – 2004 starší dôstojník oddelenie policajných služieb, Útvar vojenskej polície Banská Bystrica, expozitúra Žilina
 • 2000 – 2001 starší dôstojník oddelenie vojenskej bezpečnostnej a poriadkovej polície, Útvar vojenskej polície Trenčín, expozitúra Žilina

Skočiť na menu


Share