Preskocit navigáciu

Rokovanie MP Panelu


Rokovanie MP Panelu

V dňoch 3. - 6. októbra 2011 sa príslušník riaditeľstva Vojenskej polície mjr. Mgr. Milan CEROVSKÝ zúčastnil na rokovaní MP Panelu v Holandsku, ktoré sa uskutočnilo v rámci 26. zasadania skupiny pre pozemné operácie (LOWG) na, ktorom sa zúčastnili zástupcovia 16 krajín NATO.

Pracovnej skupine MP Panelu predsedal Provost Marshal ACO SHAPE plukovník J. GOVAARTS. Členom pracovnej skupiny bolo pridelené spracovanie kapitol Doktríny vojenskej polície NATO (STANAG 2226-APP-12). Jej jednotlivé kapitoly budú prepracované s predpokladom schválenia doktríny v roku 2012. Návrh dokumentu na úpravu postupu pri zaobchádzaní so zaistenými osobami v misiách a operáciách (Detention Handbook) bol zaslaný na právne posúdenie v SHAPE-e. Prediskutovaný bol aj návrh Doktríny pre stabilizačnú policajnú činnosť v mierových misiách a operáciách NATO, u ktorého je nutné počas ďalších zasadaní odstrániť konflikt s Doktrínou pre vojenskú podporu k stabilizácii a rekonštrukcii (AJD for Military Support to Stabilization and Reconstruction, AJP-3.4.1, AJP-3.4.3 a ostatnými relevantnými dokumentmi). V ďalších bodoch zasadania boli prerokované podmienky a okolnosti realizácie kurzov vojenskej polície NATO, zriadenia Centra výnimočnosti vojenskej polície NATO (COE MP) v Poľsku, prečíslovania dokumentov VP NATO, s cieľom vytvorenia číselného základu, od ktorého sa bude odvíjať ďalšie číslovanie príbuzných dokumentov VP a aktualizácia medzinárodného práporu VP (MNMPBAT NATO). Pracovná skupina COIN predniesla požiadavku na uplatnenie pripomienok k vyjadreniu spôsobilostí VP pre potreby návrhu ich dokumentu k aktivitám boja proti vzburám. V rámci zasadania sa proponoval spôsob k zlepšeniu informovania a distribúcie aktuálnych materiálov pre členov panelu, ktoré budú uverejňované na chránenom portáli NSA.


Rokovanie MP PaneluRokovanie MP Panelu

Autor: VP , Foto: VP - Dátum: 10.10.2011
Čítanosť: 17097
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share