Preskocit navigáciu

Riaditeľ odboru policajného výkonu Prešov


pplk. Ing.  Martin Jonek

Riaditeľ odboru policajného výkonu Prešov pplk. Ing.  Martin JonekNarodil sa 4.3.1970 vo Vranove nad Topľou

Vzdelanie:
− 1984 – 1988 Stredná priemyselná škola stavebná, odbor pozemné stavby v Prešove
− 1988 – 1992 Technická univerzita, Stavebná fakulta, odbor pozemné stavby v Košiciach

Kurzy a školenia:
− 1996 Základný kurz vojenskej polície, Banská Bystrica
− 1998 – 1999 Kvalifikačný kurz na Akadémii policajného zboru v Bratislave, odbor bezpečnostné služby, špecializácia vyšetrovateľ
− 2002 Intenzívny kurz anglického jazyka pre začiatočníkov, STANAG – 1, pracovisko Prešov
− 2005 Stredný kurz anglického jazyka STANAG – 2, pracovisko Prešov
− 2005 Kurz rozvoja kľúčových kompetencií manažéra, AOS Liptovský Mikuláš
− 2009 Vyšší kurz anglického jazyka STANAG – 3, pracovisko Prešov
− 2010 Kurz plánovací a rozhodovací proces na taktickej úrovni velenia a riadenia, AOS Liptovský Mikuláš

Vykonávané funkcie:
− 1994–1995 vojak základnej služby, Vojenský nápravný útvar Sabinov, veliteľ čaty,
− 1995–2000 starší dôstojník - špecialista skupiny vojenskej bezpečnostnej a poriadkovej polície, Útvaru vojenskej polície Prešov,
− 2000–2003 náčelník skupiny vojenskej bezpečnostnej polície, oddelenia vojenskej bezpečnostnej a poriadkovej polície, Útvaru vojenskej polície Prešov,
− 2003–2004 náčelník skupiny vojenskej bezpečnostnej polície, oddelenia policajných služieb, Útvaru vojenskej polície Prešov,
− 2004–2005 náčelník oddelenia policajných služieb, Útvaru vojenskej polície Prešov,
− 2005–2014 náčelník oddelenia policajného výkonu II, Útvaru vojenskej polície Prešov,
− 2014–2016 vedúci oddelenia policajného výkonu Michalovce, odboru policajného výkonu Prešov,
− 2016–2017 vedúci oddelenia policajného výkonu Prešov, odboru policajného výkonu Prešov
− 2017–2018 vedúci oddelenia – zástupca riaditeľa odboru, oddelenie policajného výkonu Prešov, odboru policajného výkonu Prešov
− 2018–2021 vedúci oddelenia policajného výkonu Prešov, odboru policajného výkonu Prešov
− od 1.5.2021 riaditeľ odboru policajného výkonu Prešov

Skočiť na menu


Share