Preskocit navigáciu

NATO MILITARY POLICE CHIEF’s CONFERENCE


NATO MILITARY POLICE CHIEF’s CONFERENCE

V Berlíne sa v dňoch 23.-25. septembra 2014 konala výročná konferencia najvyšších predstaviteľov Vojenských polícií NATO. Zúčastnilo sa jej 47 predstaviteľov vojenských polícií z 27 členských krajín NATO, PfP a 15 príslušníkov vojenských polícií pôsobiacich v štruktúrach NATO. Slovenskú delegáciu na konferencii zastupoval riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Milan HAMAR, PhD. spolu s vedúcim oddelenia výcviku Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek kpt. Ing. Pavolom SÁLUSOM. Cieľom konferencie bolo bilancovanie činnosti jednotlivých zložiek tohto medzinárodného spoločenstva za posledný rok a v neposlednom rade plánovanie ďalšej činnosti.
Počas konferencie boli prezentované najväčšie úspechy činnosti. Medzi ne patrí napríklad vznik a rozvoj dvoch centier výnimočnosti určených pre vzdelávanie vojenských policajtov.
Ďalej bola prezentovaná činnosť medzinárodného práporu Vojenskej polície (MNMPBAT) ako i plán do budúcnosti vytvoriť brigádne zoskupenie. Veľký progres zaznamenala tvorba a schvaľovanie doktrín potrebných pre činnosť vojenskej polície v medzinárodnom prostredí.

Z ďalších prezentácií a diskusií vyplynuli hlavne tieto úlohy :
1. nutnosť zaoberať sa kybernetickou bezpečnosťou a pracovať na systémoch zdieľania informácií,
2. vytvoriť štandardy pre prípravu, výcvik a vzdelávanie vojenských policajtov a ich implementácia v národných vzdelávacích procesoch,
3. štandardizovať organizačné štruktúry vojenských polícií, minimálne jednotiek určených pre nasadenie v zahraničí a jednotiek rýchleho nasadenia,
4. skvalitniť a zdokonaliť koordinačnú úlohu úradu Provost Marshala,
5. viesť a riadiť niektoré NATO operácie.

Na záver konferencie sa plk. GRUBB (Kanada) poďakoval všetkým, ktorí participovali na rozvoji medzinárodného spoločenstva vojenskej polície počas jeho trojročného predsedníctva.


NATO MILITARY POLICE CHIEF’s CONFERENCENATO MILITARY POLICE CHIEF’s CONFERENCENATO MILITARY POLICE CHIEF’s CONFERENCENATO MILITARY POLICE CHIEF’s CONFERENCE

Autor: VP - Dátum: 02.10.2014
Čítanosť: 7808
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share