Preskocit navigáciu

Záverečná plánovacia konferencia príslušníkov štábu NATO MNMPBAT a pracovné stretnutie hodnotiaceho a plánovacieho tímu k pripravovanej certifikácie práporu NATO MNMPBAT


Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (ďalej len NATO MNMPBAT) sa v termíne od 21.9. do 25.9. 2015 na pôde Národnej Akadémie Obrany ČR v Brne uskutočnila záverečná plánovacia konferencia príslušníkov štábu NATO MNMPBAT a pracovné stretnutie hodnotiaceho a plánovacieho tímu k pripravovanej certifikácie práporu NATO MNMPBAT.

Hlavným cieľom spomínanej aktivity bolo dopracovanie a zladenie pracovnej dokumentácie štábu práporu (SOP) a vykonanie poslednej kontroly dokumentácie práporu pred vykonaním certifikácie v novembri 2015 zo strany hodnotiaceho tímu ( CREVAL tímu).
Medzinárodné cvičenie COMPACT EAGLE-15 sa uskutoční v Poľsku v priestoroch simulačného centra poľskej armády a vo výcvikových priestoroch poľskej vojenskej polície v novembri 2015, kde po ukončení spomínaného cvičenia bude vykonanie aj certifikácie príslušníkov štábu NATO MNMPBAT. Zladenie plánu hlavných aktivít NATO MNMPBAT na nadchádzajúci rok a príprava podkladov k pripravovanému cvičeniu ANAKONDA-16.

Obsahom záverečnej plánovacej konferencie bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBAT. Spracovanie operačného rozkazu veliteľa NATO MNMPBAT (OPORD). Kontrola celkovej dokumentácie práporu pred vykonaním certifikácie v novembri tohto roku.

Cieľom záverečnej plánovacej konferencie plánovacieho tímu bolo zosúladenie zoznamu cvičiacich, aktualizácia zoznamu jednotlivých MEL MIL, ktoré boli vytvorené pre účely medzinárodného cvičenia COMPACT EAGLE-15. Zabezpečenie spojenia a kompletné logistické zabezpečenie počas spomínaného cvičenia. Príslušníci CREVAL tímu sa zamerali na finalizáciu všetkých kontrolných listov, podľa ktorých bude vykonaná spomínaná certifikácia štábu NATO MNMPBAT v novembri 2015. Pri aktualizácií pracovnej dokumentácie veliteľa práporu boli nápomocný a vystupovali v roli poradcov. Bol spracovaný zoznam materiálu jednotlivca a vojenského špeciálneho materiálu, ktorý bude predmetom certifikácie.

Právny poradcovia z jednotlivých členských krajín pokračovali v posudzovaní Implementačnej dohody po právnej stránke. Po spoločnom odsúhlasení členských krajín boli v spomínanom dokumente vykonané úpravy spolu s vecnými expertami problematiky z vojenských polícií jednotlivých účastníkov prediskutované a upravené najmä nasledujúce prílohy návrhu Implementing Arrangement (IA):

Annex B – Organizational structure, rotary posts and declared capabilities,

Annex C – Concept of NATO MNMPBAT employment in operations,

Annex D – NATO MNMPBAT training and exercises,

Annex E – NATO MNMPBAT participant, partner and observer,

Annex F – Military Police (MP),

Annex G – Other issues to NATO MNMPBAT.Autor: VP - Dátum: 28.09.2015
Čítanosť: 5382
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share