Preskocit navigáciu

Vojenská polícia na taktickom cvičení s 11. mprsk


Vojenská polícia na taktickom cvičení s 11. mprsk V dňoch 19.-30. júna 2016 vykonali príslušníci Vojenskej polície podporu príslušníkom          11. mprsk v rámci práporného taktického cvičenia s BS a MILES a národnej certifikácie s využitím metodiky CREVAL. Cvičenie bolo pre Vojenskú políciu výcvikovou príležitosťou pre precvičenie systému plánovania, velenia a riadenia na operačnej a taktickej úrovni. Jednotka VP bola zložená z príslušníkov Oddelenia krízového manažmentu Vlkanová Hronsek (OKM VH), Oddelenia vyšetrovania a psovoda so služobným psom z Oddelenia policajného výkonu Prešov. Jednotka VP bola pod vedením Vedúceho staršieho dôstojníka OKM VH. V prvej polovici tohto cvičenia vykonali príslušníci OKM spoločný výcvik zameraný na boj v zastavanom priestore a bola precvičená taktika pri zaistení podozrivých osôb na unikajúcom motorovom vozidle pod vedením dvoch inštruktorov z Mobilnej a zásahovej jednotky RHP PZ SR Sobrance. V nasledujúcich dňoch bola preverená činnosť príslušníkov OKM v zalesnenom teréne, kde hlavnou úlohou bola topografická orientácia a fyzická zdatnosť pri presunoch k určeným objektom a následne ich pozorovanie. Prvý týždeň bol ukončený cvičením zo všetkých zručností precvičovaných počas uplynulých dní, kde začiatok operácie bol stanovený na 03.00 hod. V nasledujúcom týždni sa pokračovalo v nácviku taktiky v zastavanom priestore a zladenie skupiny pri streleckých cvičeniach. Celá činnosť bola vykonávaná počas veľmi náročných klimatických podmienok.
Príslušníci Oddelenia vyšetrovania si precvičili a zladili postupy pri činnostiach spojených s bojovou činnosťou 11. mprsk. V rámci všetkých precvičovaných spôsobilostí VP bol veľkým prínosom psovod so služobným psom. Na záverečnom nástupe 11. mprsk vyjadril veľkú spokojnosť s činnosťou VP aj Veliteľ 1. mechanizovanej brigády brigádny generál Ing. Vladimír KUBÁŇ. Poďakovanie za podporu pri výcviku zároveň patrí zamestnancom CV Lešť.

Vojenská polícia na taktickom cvičení s 11. mprskVojenská polícia na taktickom cvičení s 11. mprskVojenská polícia na taktickom cvičení s 11. mprskVojenská polícia na taktickom cvičení s 11. mprsk

Autor: Vojenská polícia - Dátum: 01.07.2016
Čítanosť: 6112
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share