Preskocit navigáciu

Plnenie úloh príslušníkom Vojenskej polície v operácii RS Afganistan


Plnenie úloh príslušníkom Vojenskej polície v operácii RS Afganistan
V operácii Resolute Support (RS) v priestoroch základne HKIA v Kábule pôsobí v rámci zostavy NSE (National Support Element) aj príslušník Vojenskej polície v poddôstojníckej hodnosti, ktorý poskytuje policajnú podporu pre vyslaných príslušníkov OS SR.
Príslušník VP slúži v prvom rade ako poradný orgán veliteľovi SLOVCON v otázke policajného zabezpečenia a zároveň poskytuje policajnú podporu pre jednotky a príslušníkov SLOVCON v priestore operácie. Medzi ostatné úlohy Vojenskej polície na národnej úrovni v tejto operácii patrí dohľad nad dodržiavaním SOP a interných predpisov a nariadení, dohľad nad bezpečnosťou premávky vozidiel, prevencia kriminality, ochrana materiálu, ochrana a sprevádzanie VIP.
Vzhľadom k svojim bohatým skúsenostiam a jazykovej vybavenosti môže príslušník oddelenia krízového manažmentu Prešov svoje odborné spôsobilosti zdokonaľovať aj spoluprácou s príslušníkmi medzinárodnej vojenskej polície letiska HKIA (International Millitary Police - IMP) a to hlavne pri kontrole batožiny odchádzajúcich a prichádzajúcich príslušníkov koaličných vojsk v priestoroch letiska HKIA, pri ochrane a sprevádzaní VIP a pri kontrolách vykonávaných za pomoci služobnej kynológie K-9 HKIA zameraných na detekciu výbušnín a omamných a psychotropných látok. Ďalej asistuje  pri kontrolách dokladov na povolenie k vstupu a pohyb v priestoroch HKIA, prehliadkach ubytovacích priestorov koaličných vojsk a kontraktorských spoločností so zameraním na uloženie a zabezpečenie zbraní v ubytovacích priestoroch ako aj držbu a prechovávanie zakázaných látok a predmetov.
Dňa 08.08.2017 dôjde v operácii Resolute Support Afganistan k odovzdaniu operačnej úlohy Náčelníka medzinárodnej Vojenskej polície (Provost Marshal a Deputy Provost Marshal IMP) na základni HKIA v Kábule. Pri tejto príležitosti odovzdal súčasný PM IMP mjr. Lasse DUE (príslušník dánskeho kontingentu) príslušníkovi MP SVK plaketu s osobným venovaním a poďakovaním za jeho podporu. Zároveň vyzdvihol jeho odborné a jazykové znalosti, odhodlanie, profesionalitu a zúročenie skúseností získaných v domácom a medzinárodnom krízovom manažmente, ktorými prispel k spoločnému úspechu pri plnení úloh IMP v rámci základne HKIA Kábul.

Plnenie úloh príslušníkom Vojenskej polície v operácii RS AfganistanPlnenie úloh príslušníkom Vojenskej polície v operácii RS Afganistan

Autor: Vojenská polícia - Dátum: 04.08.2017
Čítanosť: 7300
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share