Preskocit navigáciu

História vzniku


V roku 1999, NATO odštartovalo Stratégiu obranných spôsobilostí (Defense Capabilities Initiative), úsilie, ktoré by umožnilo Aliancii rýchle nasadenie síl v krízových oblastiach, zásobovanie a ochraňovanie týchto síl tak, aby mohli efektívne čeliť nepriateľovi.

nato praha

Na Pražskom summite v roku 2002 bola odsúhlasená nová „stratégia“ Prague Capabilities Commitment (PCC) - Dohoda o spôsobilostiach. Sústredila sa na menšie množstvo cieľov, zdôraznila medzinárodnú spoluprácu, špecializáciu s ohľadom na záväzky členských krajín. Výsledkom bolo vytvorenie špecifických jednotiek: NATO Response Force (NRF).

S cieľom zvýšenia spôsobilosti Aliancie v oblasti nasaditeľných síl bojového zabezpečenia a bojovej podpory sa začal budovať NATO mnohonárodný prápor Vojenskej polície. Do projektu sa zapojili: Poľsko – vedúca krajina, Česko, Slovensko a Chorvátsko.


História Medzinárodného práporu Vojenskej polície (NATO MNMPBAT)

 • 2002 – SUMMIT NATO v Prahe – základná idea 
  Poľsko akceptovalo ponuku byť vedúcim štátom pri zakladaní medzinárodnej
  jednotky Vojenskej polície
 • 2002 – 2004 – prvé stretnutie NATO MNMPBAT a začatie spoločných aktivít
  v Pracovnej skupine
 • 2005 – príprava hlavného dokumentu „Memorandum o porozumení“ (MoU)
  – začiatok prác na „Implementačnej dohode“ (IA)
 • 2006 – Bulharsko odstúpilo od ďalšej spolupráce na projekte
  – založená Kontrolná a koordinačná skupina a Finančná skupina
  – ministri obrán krajín Poľska, Českej republiky, Chorvátska a Slovenskej
  republiky podpísali „Memorandum o porozumení“
  – prvé pracovné stretnutie príslušníkov NATO MNMPBAT, príprava
  Štandardných operačných postupov (SOP)
 • 2007 – „Memorandum o porozumení“ nadobudlo účinnosť
  – otvárací ceremoniál NATO MNMPBAT
  – „Implementačná dohoda“ podpísaná riaditeľmi a náčelníkmi Vojenských
  polícií krajín Poľska, Českej republiky, Chorvátska a Slovenskej republiky
 • 2008 – do júna – viaceré štábne cvičenia a cvičenia jednotiek na národnej úrovni
  – september – cvičenie LIVEX „Black Bear 08“ v Poľsku
 • 2009 – apríl – Cvičenie za podpory počítačovej simulácie (CAX) v Českej republike
  – september – cvičenie LIVEX „Black Bear 09“ v Českej republike
  – december – začiatok procesu pričlenia k NATO mnohonárodnému zboru
  Severo-východ (NATO MNC-NE)
 • 2010 – máj – Cvičenie za podpory počítačovej simulácie (CAX) v Českej republike
  – september – cvičenie LIVEX „Black Bear 10“ v Chorvátsku
 • 2011 – máj - Cvičenie za podpory počítačovej simulácie (CAX) v Českej republike
  a na Slovensku
  – september – cvičenie LIVEX „Black Bear 11“ na Slovensku
 • 2012 – máj Cvičenie za podpory počítačovej simulácie (CAX) v Českej republike
  a na Slovensku
  – október – cvičenie LIVEX „Sharp Lynx 2012“ v Poľsku – úspešné
  certifikačné cvičenie (CREVAL)
  – záverečná fáza procesu pričlenia k pričlenia k NATO mnohonárodnému
  zboru Severo-východ (NATO MNC-NE)
 • 2013 – jún – cvičenie LIVEX „Capable Logistitian 2013“ na Slovensku spolu
  s mnohonárodným logistickým koordinačným centrom (NATO MLCC)
  – september – cvičenie „ ISAF COIN Construct Mission Readiness Exercise“
  Hohenfels, Nemecko
 • 2014 – máj – Cvičenie za podpory počítačovej simulácie (CAX) v Českej republike
  – september – cvičenie LIVEX „Sharp Lynx 2014“ v Českej republike
 • 2015 - február -  spoločné štábne cvičenie príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBn) a plánovacia konferencia hlavných príslušníkov NATO MNMPBn spolu s právnymi poradcami z každej participujúcej krajiny v priestoroch poľskej vojenskej polície v Miňsk Mazowiecki
 • 2015 - máj - spoločný štábny nácvik príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície a plánovacia konferencia hlavných príslušníkov NATO MNMPBAT  v priestoroch výcvikového priestoru Lešť
 • jún 2015 – účasť na medzinárodnom logistickom cvičení „Capable Logistician -2015“ v maďarskom výcvikovom priestore Bakony,
 • 2015 - august - Pracovná konferencia hlavných predstaviteľov NATO MNMPBAT a hodnotiaceho tímu CREVAL  vo výcvikovom priestore Chorvátskej armády Mali Lošinj- Kovčanje
 • 2015 - september - záverečná plánovacia konferencia príslušníkov štábu NATO MNMPBAT a pracovné stretnutie hodnotiaceho a plánovacieho tímu k pripravovanej certifikácie práporu NATO MNMPBAT na pôde Národnej Akadémie Obrany ČR v Brne
 • november 2015 - medzinárodné cvičenie mnohonárodného zboru severo - východ pod názvom COMPACT EAGLE- 15. Dané spoločné cvičenie NATO MNMPBAT sa uskutoční v priestoroch simulačného centra poľskej armády vo Varšave a vo výcvikových priestoroch poľskej Vojenskej polície Miňsk Mazowiecki , kde po ukončení spomínaného cvičenia bude vykonaná druhá certifikácia príslušníkov štábu mnohonárodného práporu za účelom opätovného získania certifikátu COMBAT READY.

Skočiť na menu


Share