Preskocit navigáciu

Vykonané aktivity za uplynulé obdobie


2015

Záverečná plánovacia konferencia príslušníkov štábu NATO MNMPBAT a pracovné stretnutie hodnotiaceho a plánovacieho tímu k pripravovanej certifikácie práporu NATO MNMPBAT

Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (ďalej len NATO MNMPBAT) sa v termíne od 21.9. do 25.9. 2015 na pôde Národnej Akadémie Obrany ČR v Brne uskutočnila záverečná plánovacia konferencia príslušníkov štábu NATO MNMPBAT a pracovné stretnutie hodnotiaceho a plánovacieho tímu k pripravovanej certifikácie práporu NATO MNMPBAT.

Hlavným cieľom spomínanej aktivity bolo dopracovanie a zladenie pracovnej dokumentácie štábu práporu (SOP) a vykonanie poslednej kontroly dokumentácie práporu pred vykonaním certifikácie v novembri 2015 zo strany hodnotiaceho tímu ( CREVAL tímu).
Medzinárodné cvičenie COMPACT EAGLE-15 sa uskutoční v Poľsku v priestoroch simulačného centra poľskej armády a vo výcvikových priestoroch poľskej vojenskej polície v novembri 2015, kde po ukončení spomínaného cvičenia bude vykonanie aj certifikácie príslušníkov štábu NATO MNMPBAT. Zladenie plánu hlavných aktivít NATO MNMPBAT na nadchádzajúci rok a príprava podkladov k pripravovanému cvičeniu ANAKONDA-16.

Obsahom záverečnej plánovacej konferencie bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBAT. Spracovanie operačného rozkazu veliteľa NATO MNMPBAT (OPORD). Kontrola celkovej dokumentácie práporu pred vykonaním certifikácie v novembri tohto roku.

Cieľom záverečnej plánovacej konferencie plánovacieho tímu bolo zosúladenie zoznamu cvičiacich, aktualizácia zoznamu jednotlivých MEL MIL, ktoré boli vytvorené pre účely medzinárodného cvičenia COMPACT EAGLE-15. Zabezpečenie spojenia a kompletné logistické zabezpečenie počas spomínaného cvičenia. Príslušníci CREVAL tímu sa zamerali na finalizáciu všetkých kontrolných listov, podľa ktorých bude vykonaná spomínaná certifikácia štábu NATO MNMPBAT v novembri 2015. Pri aktualizácií pracovnej dokumentácie veliteľa práporu boli nápomocný a vystupovali v roli poradcov. Bol spracovaný zoznam materiálu jednotlivca a vojenského špeciálneho materiálu, ktorý bude predmetom certifikácie.

Právny poradcovia z jednotlivých členských krajín pokračovali v posudzovaní Implementačnej dohody po právnej stránke. Po spoločnom odsúhlasení členských krajín boli v spomínanom dokumente vykonané úpravy spolu s vecnými expertami problematiky z vojenských polícií jednotlivých účastníkov prediskutované a upravené najmä nasledujúce prílohy návrhu Implementing Arrangement (IA):

Annex B – Organizational structure, rotary posts and declared capabilities,

Annex C – Concept of NATO MNMPBAT employment in operations,

Annex D – NATO MNMPBAT training and exercises,

Annex E – NATO MNMPBAT participant, partner and observer,

Annex F – Military Police (MP),

Annex G – Other issues to NATO MNMPBAT.

 

Pracovná konferencia hlavných predstaviteľov NATO MNMPBAT a hodnotiaceho tímu CREVAL

Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (ďalej len NATO MNMPBAT) sa v termíne od 24.8. do 28.8. 2015 vo výcvikovom priestore Chorvátskej armády Mali Lošinj- Kovčanje uskutočnila pracovná konferencia hlavných predstaviteľov NATO MNMPBAT a hodnotiaceho tímu CREVAL.

Hlavným cieľom pracovnej konferencie, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému medzinárodnému cvičeniu pod názvom COMPACT EAGLE- 15. Zladenie plánu hlavných aktivít na nadchádzajúce roky 2016 a 2017. Medzinárodné cvičenie COMPACT EAGLE-15 sa uskutoční v Poľsku v priestoroch simulačného centra poľskej armády a vo výcvikových priestoroch poľskej vojenskej polície v novembri 2015, kde po ukončení spomínaného cvičenia bude vykonanie aj certifikácie príslušníkov štábu mnohonárodného práporu. Tomuto spoločnému cvičeniu v súlade so schváleným plánom aktivít na rok 2015 bude predchádzať záverečná plánovacia konferencia spoločne s hodnotiacim tímom v priestoroch akadémie AČR V Brne v septembri 2015.

Cieľom pracovnej konferencie bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBAT. Spracovanie operačného rozkazu veliteľa NATO MNMPBAT (OPORD). Príprava a kontrola celkovej dokumentácie práporu pred vykonaním certifikácie v novembri tohto roku.

Cieľom plánovacej konferencie príslušníkov hlavného riadiaceho tímu bolo zosúladenie jednotlivých termínov spoločných prípravných cvičení v roku 2015, príprava vytvorenia databázy cvičiacej jednotky k pripravovanému medzinárodnému cvičeniu COMPACT EAGLE-15, spracovanie cvičiacich cieľov ku cvičeniu COMPACT EAGLE-15. Zabezpečenie spojenia a kompletné logistické zabezpečenie počas cvičenia COMPACT EAGLE-15.Príslušníci skupiny CREVAL sa zamerali na aktualizáciu všetkých kontrolných listov, podľa ktorých bude vykonaná certifikácia štábu práporu v novembri 2015, pri aktualizácií pracovnej dokumentácie veliteľa práporu boli nápomocný a vystupovali v roli poradcov.

Účasť na medzinárodnom logistickom cvičení „Capable Logistician -2015“ v maďarskom výcvikovom priestore Bakony


Štábny nácvik príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBAT) a plánovacia konferencia hlavných príslušníkov NATO MNMPBAT

Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (ďalej len NATO MNMPBAT) sa v termíne od 11.5. do 15.5. 2015 v priestoroch výcvikového priestoru Lešť uskutočnil spoločný štábny nácvik príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBAT) a plánovacia konferencia hlavných príslušníkov NATO MNMPBAT.

 Hlavným cieľom tohto štábneho cvičenia nácviku, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému medzinárodnému cvičeniu pod názvom COMPACT EAGLE- 15. Dané spoločné cvičenie NATO MNMPBAT sa uskutoční v Poľsku v priestoroch simulačného centra poľskej armády a vo výcvikových priestoroch poľskej vojenskej polície v novembri 2015, kde po ukončení spomínaného cvičenia bude vykonanie aj certifikácie príslušníkov štábu mnohonárodného práporu. Tomuto spoločnému cvičeniu v súlade so schváleným plánom aktivít na rok 2015 bude predchádzať spoločné štábne cvičenie za podpory simulačných technológií (CAX) v simulačnom priestore výcvikového centra armády Českej republiky v Brne v septembri 2015.

Cieľom tohto spoločného štábneho nácviku príslušníkov štábu bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBAT. Spracovanie operačného rozkazu veliteľa NATO MNMPBAT (OPORD). Príprava a kontrola celkovej dokumentácie práporu pred vykonaním certifikácie v novembri tohto roku.

Cieľom plánovacej konferencie príslušníkov hlavného riadiaceho tímu bolo zosúladenie jednotlivých termínov spoločných prípravných cvičení v roku 2015, príprava vytvorenia databáze cvičiacej jednotky k pripravovanému štábnemu cvičeniu za pomoci simulačných technológií (CAX) v Brne a medzinárodnému cvičeniu COMPACT EAGLE-15, spracovanie cvičiacich cieľov ku cvičeniu COMPACT EAGLE-15. Zabezpečenie spojenia a kompletné logistické zabezpečenie počas cvičení CAPABLE LOGISTICIAN-15 a COMPACT EAGLE-15.Príslušníci CREVAL skupiny sa zamerali na aktualizáciu všetkých kontrolných listov, podľa ktorých bude vykonaná certifikácia štábu práporu v novembri 2015, pri aktualizácií pracovnej dokumentácie veliteľa práporu boli nápomocný a vystupovali v roli poradcov.

Štábne cvičenie príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBn) a plánovacia konferencia hlavných príslušníkov NATO MNMPBn spolu s právnymi poradcami z každej participujúcej krajiny.

Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (ďalej len NATO MNMPBn) sa v termíne od 23.2. do 27.2.2015 v priestoroch poľskej vojenskej polície v Miňsk Mazowiecki uskutočnilo spoločné štábne cvičenie príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBn) a plánovacia konferencia hlavných príslušníkov NATO MNMPBn spolu s právnymi poradcami z každej participujúcej krajiny.

Hlavným cieľom tohto štábneho cvičenia nácviku, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému medzinárodnému cvičeniu pod názvom COMPACT EAGLE- 15. Dané spoločné cvičenie NATO MNMPBn sa uskutoční v Poľsku v priestoroch simulačného centra poľskej armády a vo výcvikových priestoroch poľskej vojenskej polície v novembri 2015, kde súčasťou tohto cvičenia bude vykonanie aj certifikácie príslušníkov štábu mnohonárodného práporu. Tomuto spoločnému cvičeniu v súlade so schváleným plánom aktivít na rok 2015 bude predchádzať spoločné štábne cvičenie príslušníkov štábu NATO MNMPBn vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť v poslednom aprílovom týždni tohto roku a spoločné štábne cvičenie za podpory simulačných technológií (CAX) v simulačnom priestore výcvikového centra armády Českej republiky v Brne v septembri 2015. Taktiež vybraní príslušníci mnohonárodného práporu budú participovať na medzinárodnom logistickom cvičení pod názvom CAPABLE LOGISTICIAN -15 vo vojenskom výcvikovom priestore armády Maďarska v Bakony v júni 2015.Cieľom tohto spoločného štábneho cvičenia príslušníkov štábu bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBn. Príprava a kontrola celkovej dokumentácie práporu pred vykonaním certifikácie v novembri tohto roku.

Cieľom plánovacej konferencie príslušníkov hlavného riadiaceho tímu bolo zosúladenie jednotlivých termínov spoločných prípravných cvičení v roku 2015, príprava vytvorenia databáze cvičiacej jednotky k pripravovanému štábnemu cvičeniu za pomoci simulačných technológií (CAX) v Brne a medzinárodnému cvičeniu COMPACT EAGLE-15, spracovanie cvičiacich cieľov ku cvičeniu COMPACT EAGLE-15. Zabezpečenie spojenia a kompletné logistické zabezpečenie počas cvičení CAPABLE LOGISTICIAN-15 a COMPACT EAGLE-15.Príslušníci CREVAL skupiny sa zamerali na aktualizáciu všetkých kontrolných listov, podľa ktorých bude vykonaná certifikácia štábu práporu v novembri 2015, pri aktualizácií pracovnej dokumentácie veliteľa práporu boli nápomocný a vystupovali v roli poradcov. Vzišla otázka stanoviť odborníkov hodnotenia chemickej a zdravotníckej oblasti.

Skupina právnikov sa počas konferencie zaoberala dole uvedenými otázkami:

- Posúdenie prílohy D k Implementačnej dohode v súlade s pripomienkami zástupcov účastníkov,

- ustanovenia ohľadne „combat readiness“ boli upravené tak, aby boli aplikovateľné pre všetky kategórie „combat readiness“,

- aktualizácia ustanovenia ohľadne procesu aktivácie NATO MNMPBAT pre operácie pod vedením NATO aj nie pod vedením NATO tak, aby boli v súlade s aktuálnymi doktrínami a praxou,

- doplnenie nových ustanovení ohľadne procesu aktivácie pre operácie pod vedením EÚ,

- doplnenie nových ustanovení ohľadne „pre-deployment preparation“ – boli vytvorené ustanovenia ohľadne Multinational Task Team a jeho úlohy v tejto aktivite,

- aktualizácia ustanovení ohľadne rozmiestnenia v AOO v súlade s aktuálnymi doktrínami a praxou,

- SR navrhla doplniť ustanovenia ohľadne žiadosti o participáciu v operácii (nie NATO a nie EÚ vedené operácie) – aby táto komunikácia prebiehala na úrovni ministrov obrán,

- SR navrhla vytvoriť nové ustanovenie v prílohe A k Implementačnej dohode ohľadom odovzdania informácií a dokumentácie aktuálnemu a novo zvoleného predsedu riadiacej a kontrolnej skupiny ( CCG Chairman).


2014 - v termíne od 22.9. do 30. 9. 2014 sa uskutočnilo medzinárodné štábne cvičenie mnohonárodného práporu vojenskej polície (ďalej len NATO MNMPBn), ktorý pozostáva zo štyroch členských krajín Slovenska, Českej republiky, Poľska a Chorvátska. LIVEX cvičenie SHARP LYNX-2014 sa konalo v priestoroch vojenského výcvikového priestoru AČR Březina. Tomuto pripravovanému cvičeniu predchádzali dve spoločné cvičenia príslušníkov štábu NATO MNMPBn. Za slovenskú stranu sa tohto štábneho cvičenia zúčastnilo 22 príslušníkov Vojenskej polície. Cieľom tohto spoločného medzinárodného cvičenia príslušníkov vojenských polícií ako aj príslušníkov 18 US brigády z Nemecka bolo precvičenie jednotlivých spôsobilostí v súlade s doktrínou ATP 3.7.2. Jednotlivé incidenty (MEL-MIL ) boli plánované v súlade splnením hlavných úloh v medzinárodných operáciách. Príslušníci štábu NATO MNMPBn mali možnosť si precvičiť svoje spôsobilosti v jednotlivých hlavných oblastiach ako sú: Mobility support operations, Security operations, Detention operations a Police operations. Nakoľko v roku 2015 končí platnosť certifikátu Combat Ready pre štáb NATO MNMPBn je v novembri 2015 plánované vykonanie ďalšej certifikácie jednotky v poľskej Varšave v rámci cvičenia mnohonárodného zboru severo - východ, pod názvom Compact Eagle 2015.

2013 – nasadenie účelového zoskupenia NATO MNMPBn v rámci medzinárodného cvičenia CAPABLE LOGISTICIAN 2013 na Slovensku.

2013 – účasť príslušníkov štábu práporu na cvičení MNC NE CPX „CRYSTAL EAGLE 13“ pre udržanie dosiahnutých spôsobilostí v Nemecku.

2012 – certifikačné cvičenie práporu v Poľsku – „SHARP LYNX 2012“, cvičenie bolo tematicky zladené s aktuálnou cvičiacou tematikou mnohonárodného zboru severovýchod v Štetíne (MNC NE) z dôvodu zladenosti výcvikového prostredia práporu s MNC NE v súvislosti s jeho afiláciou k zboru. NATO MNMPBn bol hodnotený výsledkom EXCELENT a bol mu udelený status Combat Ready. Platnosť certifikátu je 3 roky. Následne po vykonanej certifikáciu sa poľská strana zaviazala vykonať príslušné kroky na oslovenie predstaviteľov rezortov obrán participujúcich krajín s ponukou nasadenia NATO MNMPBn do operácií NATO, EU, OSN, príp. multilaterálneho krízového manažmentu.

2010 – tretie spoločné cvičenie práporu v Chorvátsku – „BLACK BEAR 10“, cvičenie navštívili zástupcovia NGŠ zúčastnených štátov a zástupca veliteľa MNC-NE.


2011 – štvrté spoločné cvičenie práporu na Slovensku – „BLACK BEAR 11“, cvičenie navštívil minister obrany SR a ďalší predstavitelia ozbrojených síl zúčastnených krajín.


2009 – druhé spoločné cvičenie práporu v Česku – „BLACK BEAR 09“, úspešne boli zvládnuté úlohy vrátane využitia leteckej a delostreleckej podpory, vytvorenie reálnych podmienok bolo podporené použitím prvkov MILES u 100% cvičiacich a techniky – potrebné prostriedky s obsluhou boli zlúčené zo stimulačných centier v ČR a zo Slovenska, cvičenie navštívil veliteľ MNC-NE.

2008 – prvé spoločné cvičenie práporu v Poľsku – „BLACK BEAR 08“, cvičenie navštívili náčelníci generálnych štábov zúčastnených krajín.

 
 


Skočiť na menu
Share